Verhoging kinderopvangtoeslag 2017

Dinsdag 01 november 2016

Verhoging van de kinderopvangtoeslag 2017

Goed nieuws: in 2017 gaat de kinderopvangtoeslag weer omhoog. In 2016 was er al een stijging, maar ook voor 2017 is er extra geld voor de kinderopvang uitgetrokken. Dit geldt zowel voor de buitenschoolse opvang als de dagopvang.

Vanaf 2017 komt er jaarlijks 200 miljoen euro extra beschikbaar voor de kinderopvang, waarvan 136 miljoen euro voor de inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag. Dat betekent dat voortaan alle ouders minimaal een derde van de kosten van kinderopvang vergoed. Bijna elke ouder met kinderen in de opvang gaat er in 2017 financieel op vooruit, zowel bij het eerste kind als het tweede kind. De meevaller zit tussen enkele tientjes tot ruim 900 euro. Het zijn vooral ouders in de midden en hoge inkomensgroepen die vanaf 2017 veel minder voor kinderopvang gaan betalen.

Stijging van de toeslagen kinderopvang

In 2017 gaan de kinderopvangtoeslagen omhoog ten opzichte van 2016.

Soort kinderopvang

Leeftijd

Toeslag per uur 2016

Toeslag per uur in 2017

Dagopvang

0-4 jaar

€ 6, 89

€ 7,18

Buitenschoolse kinderopvang

4-12 jaar

€ 6,42

€ 6,69

Gastouderopvang

0-12 jaar

€ 5,52

€ 5,75


Meer vrouwen aan het werk

De extra investering, die geïnitieerd is door minister Lodelijk Asscher van Sociale Zaken, moet ertoe gaan leiden dat er meer vrouwen aan het werk gaan. Dat is de reden dat er juist geïnvesteerd wordt in de midden- en hoge inkomens. Voor ouders met lage inkomens wordt kinderopvang al grotendeels vergoed. Ouders kunnen er in 2017 flink op vooruit gaan in hun kinderopvangkosten. De extra toeslag kan oplopen van 100 tot 1000 euro per jaar.

Kwaliteit opvang omhoog

Naast de financiële injectie van de kinderopvangtoeslag komt er ook meer aandacht per kind bij de opvang van baby’s. Nu is nog verplicht minimaal één beroepskracht per vier baby’s in te zetten. Dat wordt straks één op drie. Ook krijgen baby’s vanaf januari 2017 minder verschillende gezichten te zien: er komen twee vaste gezichten. Plus: beroepskrachten krijgen meer mogelijkheden tot scholing.

Terug naar vorige pagina