Aan Dek

'Aan Dek' met de vaste leidsters Karin en Rinia vangen kinderen op van 0 tot 1,5/2 jaar. De ruimte is ingericht voor deze doelgroep. Er is een fijne snoezelhoek waar materialen, lichtjes en kleuren tot de verbeelding spreken van de kleinsten. Verder is de ruimte licht, ruim en veilig met vele leuke speelplekjes, zoals onder andere de spiegelgrot, waar de dreumesen in kunnen kruipen en zichzelf kunnen ontdekken in de spiegels. Bij ‘aan Dek’ is een buitenruimte waar alleen deze groep speelt. Er is een zachte ondergrond waar, al dan niet kruipend, ontdekt en beleefd kan worden.

Baby’s van 0 – 1 jaar

Er wordt veel aandacht besteedt aan het vertrouwd raken en hechten aan de pedagogisch medewerkster. Naast fysieke veiligheid is vooral emotionele veiligheidvoor kinderen in het eerste levensjaar van zeer groot belang. De baby krijgt veel individuele aandacht, heeft zijn eigen dagindeling en zo mogelijk een vaste leidster. Deze dagindeling overleggen de vaste leidsters in overleg met de ouders. ‘Aan Dek’ heeft een mooie rustige ruimte, die specifiek ingericht is op de allerkleinsten. Hier kunnen baby’s ontdekken en meebeleven in het snoezelpaleis en de spiegelgrot. Er kan voldoende rust geboden worden, maar er zijn ook voldoende mogelijkheden om actief bezig te zijn.
 Kom aan boord Aan Dek

Dreumesen van 1/1,5 -2 jaar

Kinderen in deze leeftijd zijn dol op herhaling. Heeft een dreumes iets leuks ontdekt dan zal het steeds opnieuw willen zien/horen/doen. Steeds maar weer hetzelfde spelletje, steeds opnieuw hetzelfde geluidje maken. Aan de andere kant vindt de dreumes het ook prachtig om nieuwe omgevingen te ontdekken en nieuwe dingen te doen. Dit alles het liefst wel in de nabijheid van een leidster en in een veilige omgeving. Er is voldoende aanbod op het gebied van inspanning en ontspanning.
Bij ‘aan Dek’ zal de dreumes kunnen spelen in een rustige ruimte. In de snoezelhoek kan de dreumes samen met een leidster ontspannen, naar lichtjes kijken en muziek luisteren/maken, boekje lezen. In de spiegelgrot en op het speelkleed kunnen ze lekker even alleen, of juist met andere kindjes spelen. Aan de baby/dreumes- tafel kunnen de kleintjes dicht bij elkaar zitten en kan er gezellig met elkaar en de leidsters gekletst worden, liedjes gezongen worden en met elkaar gegeten worden. Dreumesen bootsen het liefst alles na en vinden het leuk om de leidsters te helpen met ‘klusjes’ of bijvoorbeeld met het geven van de fles.