Op Dreef

 

'Op Dreef' vangt kinderen op van 2-4 jaar. De groepsruimte is specifiek ingericht voor kinderen in hun verschillende ontwikkelingsfasen tot het derde levensjaar. Er zijn verschillende hoeken en plekken gecreëerd om te spelen en te ontdekken, waardoor kinderen zich optimaal kunnen ontplooien. In de grote (speel)ruimte kunnen er bewegingsactiviteiten gedaan worden. Hoewel wij veel meer kinderen zouden mogen opvangen in deze ruimte, kiezen wij bewust voor maximaal 16 kinderen. Dit doen wij zodat we het kind, wat juist in deze fase zoveel leert, volop de ruimte kunnen aanbieden. Samen spelen, of alleen. Activiteit in een speelhoek of juist aan tafel. Bewegen en dansen of juist even de rust opzoeken.

De buitenruimte van 'Op Dreef' is eveneens zeer ruim van opzet, met veel mogelijkheden, materialen en speeltoestellen. Kinderen kunnen veilig en ongestoord spelen, hebben de ruimte om pret te maken en te ontdekken.

Kom aan boord Op dreef    Op dreef zandbak

Peuters van 2 - 4 jaar

Tijdens deze periode ontstaat de eigen identiteit van de peuter, het zelfbewustzijn. Het kind ontdekt zijn eigen wil en wil alles graag doen op zijn eigen manier. De peuter wil nu zelf dingen ondernemen, pakken, aanraken en uitproberen. Toch heeft het daarentegen ook erg behoefte aan regels, veiligheid en de nabijheid van de leidster. Vaste leidsters Annet, Ivonne, Jolanda, Fimke en Lisette hebben veel ervaring met deze doelgroep. Ze werken met een dagprogramma zodat er een goede balans voor de kinderen ontstaat door de dag heen.