Groen en duurzaam

Kom aan boord ligt letterlijk in het groen en deze omgeving biedt veel mogelijkheden om te spelen in en te leren vanuit de natuur.

Natuurbeleving is essentieel voor de ontwikkeling van een kind. Het is de basis van ieder leven. Kinderen zijn doeners en leren door te ontdekken en te ervaren. De natuur biedt deze uitdaging en prikkelt de zintuigen en fantasie.

      Groen Kom aan boord

Bewegen in het groen past heel goed binnen de opvoedingsdoelen uit de Wet Kinderopvang, alle ontwikkelingsgebieden worden gestimuleerd als kinderen in een natuurrijke omgeving kunnen spelen.

 -Contact met planten en dieren draagt bij aan het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen.

-De natuur daagt uit en nodigt kinderen uit om op onderzoek te gaan. Maar ook wordt het creatieve en innovatieve vermogen bij kinderen gestimuleerd, met een positief effect op de taalontwikkeling.

-Kinderen kunnen zich verwonderen over dieren, de groei van bloemen en planten en geeft veel zintuiglijke ervaringen. Wat vooral voor jonge kinderen belangrijk is.

-De natuur is goed voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. De natuur levert gevaren op die kinderen leren onderkennen en in te schatten.

-Daarnaast maakt contact met de natuur kinderen natuurbewust, dat stimuleert ze later als volwassene om natuurbewuste keuzes te maken.

Er is volop ruimte voor avontuurlijk spel in onze eigen beleeftuin: klimmen en klauteren, van heuvels glijden, dwars door de houtsnippers, takken en ander natuurlijk materiaal zoeken en voelen, in waterplassen springen en over omgevallen boomstammen balanceren.

De leidsters van Kom aan boord gaan er ook veelvuldig op uit, in de vierling buggy, in de bolderkar of wandelend. Er wordt spelenderwijs ingegaan op de seizoenen. Voel je de wind door je haren, de warmte van de zon, kun je een tak breken, wat gebeurt er met de blaadjes in de herfst?
Ook is er volop ruimte voor avontuurlijk spel: klimmen en klauteren, van heuvels glijden, takken en ander natuurlijk materiaal zoeken en voelen, dieren voeren, buiten slapen, in waterplassen springen, over omgevallen boomstammen balanceren, beestjes vangen enz.

Wij bezoeken regelmatig kinderboerderij ‘de Naturij’. De kinderboerderij ligt vlak naast ons kinderdagverblijf en mede daardoor zijn de kinderen van Kom aan boord trouwe bezoekertjes. We kijken bij de dieren, geven de eendjes brood of spelen in de speeltuin.
Maar ook op educatief gebied biedt kinderboerderij ‘de Naturij’ vele mogelijkheden. We gaan er bijvoorbeeld met onze peuters naar toe om een ochtend een ‘peuter in het wild’ te zijn. We doen de overalls aan en gaan op zoek naar grote stokken en kleine stokken, verzamelen zachte materialen voor een vogelnest of maken een moddersoepje van gevonden materiaal.Met de creativiteit van onze pedagogisch medewerkers, de training ‘peuters in het wild’ en inspiratie vanuit educatiemateriaal, is natuurbeleving bij Kom aan boord ontspannend, gezond en uitdagend.

Duurzaam

Kom aan boord vindt het belangrijk dat kinderen leren op een respectvolle en bewuste wijze met de natuur, mens en dier om te gaan. Hier kun je al heel jong mee beginnen. Dit doen we spelenderwijs:

-Zo gaan er altijd een aantal kinderen mee naar de glasbak, wanneer het glas weggebracht wordt, of naar de papierbak, waarin het oud papier wordt verzameld.
-Er wordt veelvuldig bezoek gebracht aan de kinderboerderij, waar veel beleefd en spelenderwijs geleerd wordt. Fijne ervaringen worden opgedaan in de mooie, groene, dierrijke natuur .
-Kleine diertjes, insecten worden opgepakt om onderzocht te worden, maar vervolgens ook weer netjes terug gezet in de natuur.
-Maar ook simpelweg door de kinderen te leren naar elkaar te luisteren, op elkaar te wachten, elkaar te helpen enz.
Goed voorbeeld doet goed volgen, de leidsters zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie en geven het goede voorbeeld in de omgang met elkaar en met het milieu.

Kom aan boord laat kinderen, naast het 'gewone' speelgoed spelen met natuurlijke voorwerpen: stenen, keien, kastanjes, takjes, bladeren en ga zo maar door. Allemaal prima speelmateriaal, net als verpakkingsmaterialen, karton en kleine doosjes. Kinderen ontdekken de principes 'in, op, onder, achter en naast' of 'afstand'. We houden rekening met het milieu bij het inkopen van speelgoed en knutselmateriaal

Voeding als fruit, groente, vleeswaren en melk, wordt biologisch ingekocht. Er wordt rekening gehouden met de verzorgingsproducten (eventueel parabenen vrij) en afval wordt gescheiden ingeleverd

Op de groepen van Kom aan boord heerst gezond leefklimaat door middel van een modern klimaatbeheersingssysteem. De ruimtes worden op een duurzame manier verwarmd en gekoeld door een warmtepomp. Een groot gedeelte van de benodigde energie wordt gewonnen uit de buitenlucht.