Uk en Puk

Kinderdagverblijf Kom aan boord biedt meer dan opvang alleen. Wij zijn erg enthousiast over het totaalprogramma Uk & Puk. Uk & Puk is een onderdeel van Ko-totaal , welke op sommige basisscholen wordt gebruikt, en speciaal ontwikkeld voor nul- tot vierjarige kinderen in de kinderdagverblijven. De pedagogisch medewerksters introduceren vanuit het werkboek de diverse activiteiten. Ook voor baby’s zijn er leuke individuele activiteiten zoals opzegversjes en knie-boeken met platen met felle kleuren. Net als bij Puk & Ko voor de basisscholen, speelt de pop Puk een belangrijke rol. Puk is het vriendje van de kinderen die van alles meemaakt. De belevenissen van Puk zijn voor de kinderen heel herkenbaar: Puk is verkouden, of de kleren van Puk zijn vies en moeten gewassen worden….Kinderen kunnen zich met Puk identificeren. Uk & Puk bestaat uit tien thema’s, zoals ‘Wat heb ik aan vandaag’ en ‘Mijn familie’. Ook is er een thema dat staat in het teken van de overgang van het kinderdagverblijf naar de basisschool. Elk thema bestaat uit twaalf activiteiten: drie grote groepsactiviteiten, zeven kleine groepsactiviteiten en twee individuele activiteiten. De eigen inbreng van de kinderen is erg belangrijk. Kinderen leren in interactie. Daarom bevatten de activiteiten veel mogelijkheden tot interactie. Alle thema’s en activiteiten zijn volgens een vaste structuur opgebouwd en sluiten aan op onze dagindeling. Een thema duurt gemiddeld zes weken. Door het werken met Uk & Puk zal uw kind tegen het vierde levensjaar een stevige basis hebben gelegd voor het basisonderwijs.

Puk
www.pukenko.nl