Onze leidsters

 Team Kom aan boord 2018
De pedagogisch medewerksters bij Kom aan boord zijn deskundig, werken met liefde, en hebben naast ervaring ook allemaal een relevante beroepsopleiding afgerond. De kwaliteit van onze zorg voor de kinderen wordt bepaald door de kwaliteiten van ons team.

Een pedagogisch medewerker van Kom aan boord wordt begeleid en beoordeeld op:

  • De wijze waarop zij het kind benadert en aanspreekt.

  • De dagelijkse omgang zoals plezier maken, grapjes uithalen, stoeien.

  • De wijze waarop zij een kind troosten, bevestigen, verzorgen, aanmoedigen, uitleggen.

  • De wijze waarop zij aansluiten op persoonlijke emoties en ervaringen van het kind.

  • De mate waarin responsief dan wel restrictief op een kind wordt gereageerd

  • De mate waarin zij respect voor de autonomie van een kind tonen.

Esther Veenstra (eigenaresse), Esther Vos (leidinggevende) en Margriet van der Veen (coordinator) ‘coachen’ vanuit hun ruime ervaring en pedagogische achtergrond het team van Kom aan boord. Zij nemen de organisatorische taken op zich, maar zijn ook dagelijks betrokken bij de groepen. Vanuit het kantoor, gevestigd op de eerste verdieping, krijgt u direct antwoord op uw vragen. Bijvoorbeeld over wisselen van dagen of vragen over de opvang van uw kind(eren). Het kinderdagverblijf kent een ontspannen en open klimaat met een enorme betrokkenheid naar kinderen en ouders.