Inspectierapporten

De GGD is namens de overheid belast met het toezicht op de navolging van de wettelijke eisen en bezoekt jaarlijks het kinderdagverblijf voor een inspectie. Het inspectierapport ligt op het kantoor van Kom aan boord ter inzage en zijn via onderstaande links te downloaden.

Inspectierapport 2012
Inspectierapport 2013
Inspectierapport 2014
Inspectierapport 2015
Inspectierapport 2016
Inspectierapport 2017