Oudercommissie

Om de betrokkenheid van ouders bij de opvang van hun kinderen te vergroten en ouders inspraak te geven in belangrijke aspecten van het beleid van de opvang, is er een oudercommissie opgericht.
De leden van de oudercommissie vertegenwoordigen de ouders die gebruik maken van de diensten van het kinderdagverblijf. Doel hierbij is dat de belangen van de kinderen en hun ouders zo goed mogelijk worden behartigd. De oudercommissie ondersteunt de houder van het kinderdagverblijf bij het evalueren van het beleid. Daarnaast organiseert de oudercommissie verschillende activiteiten.

De oudercommissie komt met regelmaat bijeen om te vergaderen over de gang van zaken
binnen het kinderdagverblijf. Mocht u meer informatie over de oudercommissie willen, dan
kunt u ze bereiken via het volgende e-mailadres: ockomaanboord@gmail.com


Oudercommissie Kom aan boord
Taken van de oudercommissie:

  • De stem zijn van de ouders en kinderen
  • Adviseren van de manager over het te voeren beleid en de dagelijkse gang van zaken
  • Toezicht houden op de implementatie en naleving van de kwaliteitseisen
  • Samen met de leidsters organiseren van de ouderavond en activiteiten